Антиген HBsAg обнаружен – что это значит? Антитела hbs


Anti Hbs 1000 - Anti Hbs Nedir 1000

Bu sayfa Anti Hbs 1000 ile ilgili bilgiler içerir. Anti Hbs 1000, Anti Hbs Nedir 1000, Anti Hbs 1000 Ne Demek, Anti Hbs 1000 Nedir… Aşağıdaki menüyü kullanarak açıklama bölümlerine ulaşabilirsiniz.

Hb Virüsü Anti Hbs 1000 Ne Demek

Bu yazıda Hb Virüsü Anti Hbs 1000 Ne Demek hakkında özet bilgiler bulabilirsiniz. hb virüsü ve anti hbs 1000 ne demek hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Güzellik ve Bakım paylaşımlarımızın devamı gelecektir. Bir teşekkür yeter arkadaşlar. :)

perinatal bulaşma nedir hb core antijeni ahmetmaranki sarılık hbc hepatit b halk arasında ki ismi hepatit b virusu nedir

[​IMG]

Hepatit B Virusu (hbv) Nedir?

Hepatit B Virüsü (HBV)

HBV ile oluşturulan karaciğere ait bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Çünkü tüm dün*yada 2 milyardan fazla insan bu virüsle karşılaşmıştır. Her yıl yeni 50 milyon hepatit B olgusu izlenmekte olup, yaklaşık 350 milyon kişi HBV taşıyıcısıdır. Ülkemizde yaklaşık olarak 3 milyon bireyin HBV’nin kronik taşıyıcısı olduğu tahmin edilmektedir. HBV virüs yapısında, kılıfta HB yüzey antijeni (HBsAg), bunun altında kapsü*lü oluşturan çekirdek bölgesinde ise HB Core antijeni (HBcAg), HBe antijeni (HBeAg) ile DNA’ya bağlanmış bir polipeptid bulunur.

HBV tüm vücut sıvılarında bulunur. Dört temel bulaşma yolu vardır. Parenteral, seksüel, horizantal, perinatal (vertikal). Parente-ral bulaşmada virüsle bulaşmış kan, kan ürünleri, alet, iğne, enjek*tör, tıraş bıçağı gibi faktörlerle bulaşma söz konusudur. Sık sık kan, kan ürünleri, pıhtılaşma faktörleri verilen, perkütan girişim yapılan hastalarla, kanla direk teması olan hastane çalışanları (hekim, hemşire, laborant vb.) daha büyük risk altındadır. Ülkemizde sağ*lık personelinde %40 oranında Anti-HBsAg bulunmuştur. İnsanla*rın kalabalık bir halde yaşadığı aile, okul, kreş, kışla gibi yerlerde horizantal bulaşma önem taşır. Bu tip bulaşma, kan, tükrük gibi vücut sıvılarının derideki çatlaklarla teması sonucu oluşur. Perina*tal bulaşma, doğum öncesi plesenta aracılığıyla, doğum sırasında vajinal sekresyonlar ve kanla, doğum sonrası sütle olan bulaşma*dır. Bu tip bulaşma HBV nin önemli yayılma yollarından biridir.

Seksüel yolla bulaşmada, birden fazla partneri olanlar ve daha ön*ce seksüel yolla bulaşan başka bir hastalığı olanlarda risk daha faz*ladır.

HBV nin kuluçka dönemi 28-180 (ortalama 70-80) gündür. Hastaların %65′ inde anikterik, %25′inde ikterik şekilde görülür. Yetişkinlerin %10′ unda enfeksiyon kronikleşir. Fulminan seyir %1-2 olguda izlenir. Yenidoğanda kronikleşme %100′ dür.

Belirti ve Bulgular

Sinsi başlar, kızarıklık, artralji, ürtiker, ciddi hastalık hatta ölüm (tüm vakaların %1′i) görülür. Kronik aktif HBV enfeksiyonu taşıyı*cıların %25′inde gelişir. Bu enfeksiyon taşıyıcıları karaciğer kanseri ve siroz için risk oluşturur. HBV geçirenlerde geçirmeyenlere göre karaciğer kanseri görülme oram 300 kez daha fazladır.

Tanı

HBV enfeksiyonunun tanısında viral serolojik göstergelerden yararlanılır. HBsAg HBV ile temastan sonra, kuluçka döneminde, transaminazlar yükselmeden önce serumda belirir. Hastada belirti*ler izlendiğinde HBeAg, HBV, DNA ve DNA polimerez de ortaya çı*kar. HBsAg 2-6 ay içinde kaybolur. Bir boşluk ardından spesifik anti-HBs antikorlan belirir. Bu boşluk pencere döneminde Anti HBc IgM enfeksiyonun tek göstergesidir. HBsAg 6 aydan daha fazla de*vam ederse, hastalığın kronikleşmesi söz konusudur. HBeAg, HBsAg ile birlikte serumda izlenir. HBeAg’nin kaybolması, spesifik Anti-Hbe antikorunun belirmesi iyileşmenin bir bulgusudur.

Hepatit B Virüsü (HBV) Tedavi ve Bakım

Hastalığın istirahat dışında belli bir tedavisi yoktur. Aşırı bulan*tı kusma durumunda, başka bir hastalığın varlığında, fulminan ve/veya kolestatik seyirli hastalar hastaneye yatırılarak izlenmeli*dir. Hastanede izlenen akut HBV enfeksiyonlarında tedavi genellik*le destekleyicidir. Fulminan hepatitlerde ve uzun süreli, ağır seyre*den vakalarda bazen antiviral ilaçlarla tedavi denenir.

Hepatit B’de bakım hepatit A’ da olduğu gibi semptomlara yöne*liktir, Hastanın serumunda HBsAg (-) oluncaya kadar kan ve kan sıvılarıyla ilgili önlemler alınır.

Korunma

HBV enfeksiyonundan korunmada HBV immun globulini (HBİG) ile HBV aşısı önem taşır. HBV ile bulaşmış gereçlerden deri, ağız, mu*koza yoluyla geçiş, HBV enfeksiyonu geçiren bireyle cinsel temas ve HBV enfeksiyonlu anneden bebeğe vertikal bulaşma durumunda HBV immun globulini ile profilaksi gereklidir. HBV aşısı 0, 1, 6 veya 0,1, 2,12. Aylarda deltoid kas içine uygulanır. Son dozdan sonra erişkin*lerde %90, çocuk ve bebeklerde %95 oranında yeterli antikor düzeyi oluşur. Son aşı dozundan 1-6 ay sonra bakılan Anti-HBs titrasyonu-na göre, aşıya yanıt gruplandınlır:

1. Yanıt vermeyenler, Anti-HBs saptanmayanlar,

2. Yeterli yanıt vermeyenler; Anti-HBs (+) olup, düzeyi 10mlU/ml’ nin altında olanlar,

3. Düşük düzeyde yanıt verenler; Anti-HBs düzeyi 10-1 OOmlU/ml ara*sında olanlar,

4. Normal yanıt verenler; Anti-HBs düzeyi lOOmlU/ml’ nin üstünde

olanlar, 5.Yüksek düzeyde yanıt verenler; Anti-HBs düzeyi 1000mlU/mr nin

üstünde olanlar

İlk 2 grupta aşılanmanın yaran olmamıştır. 3. gruptakilere 1-2 yıl sonra 1 doz rapel aşı önerilir. 4 ve 5. Gruplarda ise aşının 5-7 yıl süreli yeterli koruyuculuğu vardır.HBV aşısı, temas öncesi rutin olarak sağlık personeli, kan bankası çalışanlan, hemofili, talasemi gibi sık kan ve kan ürünleri verilen, hemo*diyaliz programına alınan hastalara, IV ilaç kullanma alışkanlığı olanla*ra, HBsAg (+) anneden doğmuş bebeklere, mahkumlara, genelev ka-dmlanna, ilk yardım yapan kişilere (polis ve itfaiye ekibi gibi), homosek*süellere vb. önerilmektedir. Temas sonrasında ise donörün HBsAg (+) olduğu biliniyorsa, bulaşma belli oluncaya kadar HBİG verilir. HBV den korunmada üniversal önlemleri yerine getirme son derece önemlidir.

Anti Hbs 1000

Результаты обследования говорят о наличии иммунитета к вирусу гепатита В у обоих детей, но у второго ребенка титр антител недостаточно высок, поэтому через год необходимо повторить обследование. Для исключения инфекции, которая также может сопровождаться появлением  антител к поверхностному антигену вируса рекомендую дополнительно выполнить анализ крови на маркеры вирусного гепатита В (тесты №№ 73, 75). По результатам анализов можно получить консультацию врача лабораторной диагностики для определения дальнейшей тактики на сайте Лаборатории ИНВИТРО в разделе «Бесплатные консультации врача».  

Anti Hbs Nedir 1000

Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об авторском праве и смежных правах и не могут быть воспроизведены или каким либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу портала Ева.Ру (www.eva.ru) рядом с использованными материалами. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-36354 от 22 мая 2009 г. v.3.4.065

Anti Hbs 1000 Ne Demek

Hocam Merhaba 48 yaşında bir bayanım 16 yaşında sarılık oldum. 20 yasında kızımı dogum yaptıgımda sarılık var bebekde denildidoktorlar izin verence eve çıktık sonrası içinde bir tedavi edilmedi. şimdi kızım 27 yaşında. Kızımın iki hamilliklerinde de bebekler ana karnında ölünce kızımda yuksek dozda SARLIK OLDUGU SÖYLENDİ 9 aydır tedavi oluyor daha kan degerleri düzelmedi.Bende kendime bu testlerı yaprırdım şu anki değerlerim.HBe Ag 0,29 negatifAnti Hiv 0,09 nonreactiveAnti Hcv 0,07 negatifHBS Ag 4718,2 POZATİFSİZCE BU SONUÇLAR NORMALMİDİR.Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.Saygılar Yaşanur Aya

www.ebilgiler.com

о чем это говорит, диагностика, лечение и прогноз

О таком заболевании, как гепатит В, слышал каждый. Для определения этого вирусного заболевания существует ряд анализов, которые позволяют выявить в крови антитела к антигенам гепатита В.

Вирус, попадая в организм, вызывает его иммунную реакцию, что и позволяет определить присутствие вируса в организме. Одним из наиболее надежных маркеров гепатита В является антиген HBsAg. Обнаружить его в крови можно еще на этапе инкубационного периода. Анализ крови на антитела несложный, безболезненный и очень информативный.

Содержание статьи:

Маркеры гепатита В: маркер HBsAg – описание

HbsAg – маркер гепатита В, который позволяет выявить заболевание через уже несколько недель после заражения

HbsAg – маркер гепатита В, который позволяет выявить заболевание через уже несколько недель после заражения

Существует целый ряд маркеров вирусного гепатита В. Маркерами называют антигены, это чужеродные вещества, которые, попадая в организм человека, вызывают реакцию иммунной системы. В ответ на присутствие в организме антигена организм вырабатывает антитела для борьбы с возбудителем заболевания. Именно эти антитела и можно обнаружить в крови при анализе.

Для определения вирусного гепатита В используют антиген HBsAg (поверхностный), HBcAg (ядерный), HBeAg (ядерный). Для достоверного диагноза определяют сразу целый ряд антител. Если HBsAg антиген обнаружен, можно говорить о наличии инфекции. Однако рекомендуется продублировать анализ для исключения ошибки.

Вирус гепатита В сложен по своей структуре. Он имеет ядро и довольно прочную оболочку. В его состав входят белки, липиды и прочие вещества. Антиген HBsAg представляет собой один из компонентов оболочки вируса гепатита В. Его основная задача – проникновение вируса в клетки печени. Когда вирус попадает в клетку, он начинает продуцировать новые цепочки ДНК, размножаться, а антиген HBsAg выделяется в кровь.

Антиген HBsAg характеризуется большой прочностью и устойчивостью к различным воздействиям.

Он не разрушается ни от высоких, ни от критически низких температур, а также не поддается действую химических веществ, выдерживает как кислую, так и щелочную среду. Его оболочка настолько прочна, что позволяет ему выживать в самых неблагоприятных условиях.

На действии антигена (ANTIbody – GENeretor – производитель антител) строится принцип вакцинации. В кровь человеку вводится либо мертвые антигены, либо генномодифицированные, измененные, не вызывающие инфекцию, но провоцирующие выработку антител.

Подробнее о гепатите В можно узнать из видео:

Известно, что вирусный гепатит В начинается с инкубационного периода, который может длиться до 2 месяцев. Однако антиген HBsAg выделяется уже на этом этапе и в большом количестве, поэтому этот антиген считается самым надежным и ранним маркером заболевания.

Обнаружить антиген HBsAg можно уже на 14-ый день после инфицирования. Но не во всех случаях он попадает в кровь так рано, поэтому лучше выждать месяц после возможного заражения. HBsAg может циркулировать в крови на протяжении всей стадии обострения болезни и исчезать при ремиссии. Обнаружить этот антиген в крови можно на протяжении 180 дней с момента заражения. Если заболевание хроническое, то HBsAg может присутствовать в крови постоянно.

Диагностика и назначение на анализ

ИФА – самый эффективный анализ, который позволяет выявить присутствие или отсутствие антител к вирусу гепатита В

ИФА – самый эффективный анализ, который позволяет выявить присутствие или отсутствие антител к вирусу гепатита В

Существует несколько методов обнаружения антител и антигенов в крови. Наиболее популярны методы ИФА (иммуноферментный анализ) и РИА (радиоиммунный анализ). Оба метода направлены на определение присутствия в крови антител и основаны на реакции антиген-антитело. Они способны определять и дифференцировать различные антигены, определить этап заболевания и динамику развития инфекции.

Эти анализ нельзя назвать дешевыми, но они очень информативны и достоверны. Ждать результата нужно всего 1 день.

Чтобы сдать анализ на гепатит В, нужно прийти в лабораторию натощак и сдать кровь из вены. Никакой особенной подготовки не требуется, но рекомендуется накануне не злоупотреблять вредной острой пищей, фаст-фудом, алкоголем. Нельзя есть за 6-8 часов до сдачи крови. За пару часов до посещения лаборатории можно выпить стакан воды без газа.

Сдать кровь на гепатит В может каждый желающий.

Если результат положительный, то медицинские работники обязаны поставить пациента на учет. Можно сдать анализ анонимно, тогда имя пациента раскрываться не будет, но при обращении к врачу такие анализы не будут приняты, их придется пересдавать.

Анализ на гепатит В рекомендуется регулярно сдавать следующим лицам:

 • Сотрудникам медучреждений. Регулярно сдавать анализ на гепатит В необходимо медработникам, контактирующим с кровью, медсестрам, гинекологам, хирургам, стоматологам.
 • Пациентам с плохими печеночными пробами. Если человек сдал общий анализ крови, но показатели на ALT и AST сильно повышены, рекомендуется сдать кровь на гепатит В. Активная стадия вируса начинается с повышения уровня печеночных проб.
 • Пациентам, готовящимся к операции. Перед операцией необходимо пройти обследование, сдать кровь на всевозможные анализы, в том числе на гепатит В. Это необходимое требование перед любой операцией (полостной, лазерной, пластической).
 • Донорам крови. Перед тем, как сдать кровь для донорства, потенциальный донор сдает кровь на вирусы. Это делается перед каждой сдачей крови.
 • Беременным женщинам. Во время беременности женщина сдает кровь на ВИЧ и гепатит В несколько раз в каждом триместре беременности. Опасность передачи гепатита от матери ребенку приводит к серьезным осложнениям.
 • Пациентам с симптомами нарушения работы печени. К таким симптомам относятся тошнота, желтушность кожи, потеря аппетита, изменение цвета мочи и кала.

Антиген HBsAg обнаружен – что это значит?

Антиген HBsAg обнаружен – что это значит?Как правило, результат анализа трактуется однозначно: если HBsAg обнаружен, значит, инфицирование произошло, если отсутствует – инфекции нет. Однако во внимание нужно принимать все маркеры гепатита В, они помогут определить не только наличие заболевания, но и его стадию, разновидность.

В любом случае расшифровывать результат анализа должен врач. Учитываются следующие факторы:

 • Присутствие вируса в организме. Положительный результат может быть при хронической и острой инфекции с различной степенью повреждения клеток печени. При остром гепатите в крови присутствует и HBsAg, и HBеAg. Если вирус мутировал, то ядерный антиген может не определяться. При хронической форме вирусного гепатита В также в крови обнаруживаются оба антигена.
 • Перенесенная инфекция. Как правило, при перенесенной острой инфекции в крови HBsAg не обнаруживаются. Но если острая стадия заболевания завершилась недавно, антиген еще может циркулировать в крови. Если иммунный ответ на антиген был, то некоторое время результат на гепатит будет положительным даже после выздоровления. Иногда люди не знают, что когда-то перенесли гепатит В, так как спутали его с обычным гриппом. Иммунитет самостоятельно поборол вирус, а антитела в крови остались.
 • Носительство. Человек может являться носителем вируса, не болея при этом и не ощущая симптомов. Существует версия, согласно которой вирус, чтобы обеспечить себе размножение и существование, не стремится атаковать отдельных людей, принцип выбора которых не понятен. Он просто присутствует в организме, не вызывая никаких осложнений. Вирус может прожить в организме в пассивном состоянии всю жизнь или же в какой-то момент атаковать. Человек, являющийся носителем, несет угрозу для других людей, которых может заразить. В случае носительства возможна передача вируса от матери ребенку во время родов.
 • Ошибочный результат. Вероятность ошибки невелика. Ошибка может произойти из-за некачественных реагентов. В случае положительного результата в любом случае рекомендуют сдать анализ еще раз, чтобы исключить ложноположительный результат.

Существуют референсные значения для HBsAg. Показатель менее 0,05 МЕ/мл считается отрицательным результатом, больше или равным 0,05 МЕ/мл — положительным. Положительный результат на гепатит В не является приговором. Необходимо дальнейшее обследования для выявления возможных осложнений и стадии заболевания.

Лечение и прогноз

Лечение должен подбирать врач-инфекционист в зависимости от возраста и тяжести состояния больного

Лечение должен подбирать врач-инфекционист в зависимости от возраста и тяжести состояния больного

Вирусный гепатит В считается опасным заболеванием, но при этом никакого особенно сложного лечения не требует. Часто организм справляется с вирусом самостоятельно. 

Вирусный гепатит В опасен тем, что может привести к тяжелым последствиям в младенческом возрасте или при ослабленном иммунитет организма, а также легко передается через кровь и половым путем. К вирусному гепатиту В может присоединяться гепатит D. Это бывает всего в 1 % случаев. Лечение такого заболевания трудное и не всегда приводит к положительному результату.

Как правило, гепатит В лечится только диетами, постельным режимом и обильным питьем. В некоторых случаях назначаются гепатопротекторы (Эсливер, Эссенциале, расторопша). Через пару месяцев иммунная система сама справляется с заболеванием. Но во время болезни необходимо постоянно наблюдаться.

Прогноз обычно благоприятный, но при различном течении заболевания могут быть разные варианты его развития:

 • После инкубационного периода наступает острая фаза, во время которой проявляются симптомы поражения печени. После него при сильном иммунитете и соблюдении рекомендаций врача начинается ремиссия. Через 2-3 месяца симптомы стихают, анализы на гепатит становятся отрицательными, а пациент приобретает пожизненный иммунитет. Так завершается течение гепатита В в 90% случаев.
 • Если инфекция осложняется и к гепатиту В присоединяется гепатит D, прогноз становится не таким оптимистичным. Такой гепатит называют молниеносным, он может привести к печеночной коме и летальному исходу.
 • Если лечение отсутствует и заболевание переходит в хроническую форму, возможно 2 варианта дальнейшего течения гепатита В. Либо иммунитет справляется с болезнью, и наступает выздоровление, либо начинается цирроз печени и различные внепеченочные патологии. Осложнения во втором случае необратимы.

Лечение острого гепатита В не требует приема противовирусных средств. При хронической форме могут назначаться противовирусные препараты из группы интерферонов для активизации защитных функций организма. Не следует использовать для лечения гепатита В народные рецепты и рекламируемые гомеопатические средства без консультации врача.

diagnozlab.com

Антигены hbs в анализ крови: причины выявления

Вирус гепатита является достаточно серьезной проблемой, поскольку заболевание поражает печень. Анализ Hbs проводится для определения в крови антител к вирусу гепатита В. Заболевание является инфекционным и вызывается вирусом, который имеет в своем составе его ДНК. Гепатит типа В относится к наиболее распространенному типу.

Определение

капля крови на кончике шприцаГепатит В является самым распространенным типом гепатита. Протекает заболевание не выраженно, по этой причине распознать его для проведения исследования крайне сложно. Многие люди, страдающие от данного типа гепатита, долгое время не подозревают о своей проблеме.

Заразиться вирусом можно тремя способами. Это незащищенный половой контакт, кровь и от матери к ребенку при родах.

Для проведения исследования Hbs есть некоторые показания:

 • пациент уже переносил гепатит неустановленной этиологии;
 • для контроля и лечения хронической формы вирусного гепатита типа В;
 • необходимость обследования человека, подвергнувшегося риску инфицирования данным вирусом;
 • необходимость определения целесообразности использования вакцины против гепатита В.

При положительном результате исследования может быть диагностировано выздоровление после болезни или доказан эффект от приема вакцины. При отрицательном результате врач может говорить об отсутствии гепатита, а также об поствакцинальном иммунитете к вирусу.

Отрицательный результат может быть выявлен на начальной стадии развития заболевания, то есть на инкубационной стадии. Исследование Hbs — это исследование для выявления антигенов к вирусу. Показатель его это ранний маркер определенной предрасположенности человека к данной болезни.

Вирус гепатита В имеет сложное строение. Его оболочка состоит из мелких молекул белка. Именно они способствуют появлению в крови человека антител к вирусу. Именно при их наличии или отсутствии диагностируется болен человек или здоров.

Мнение эксперта

Ковалева Елена Анатольевна

Врач-Лаборант. Опыт работы в клинико-диагностической службе 14 лет.

Задать вопрос эксперту

Маркер Hbs или антиген Hbs является показателем острой формы вирусного гепатита. Обнаружить его в крови можно уже спустя месяц — полтора с момента заражения. Наличие в крови данного антигена может быть признаком течения бессимптомного гепатита В.

Если антитела данного типа присутствуют в крови человека в течение полугода, то это свидетельствует о переходе болезни в хроническую форму. Проведение анализа HBS позволяет своевременно выявить заболевание, а также оценить необходимость проведения вакцинации.

Для проведения анализа могут быть использованы разные типы диагностики:

 • экспресс;
 • серологическая.

Экспресс-диагностика

тест полоска для определения hbsПри проведении экспресс-диагностики необязательно посещать лабораторию и сдавать кровь на анализ. Достаточно приобрести в аптеке специальный тест, который указывает на наличие в крови антигенов к вирусу. Для его активации используется капиллярная кровь. Конечно, такое исследование не позволяет вычислить численную и качественную характеристику антител, однако позволяет узнать, стоит ли проходить лабораторный анализ или нет.

Проведение экспресс-диагностики заключается в следующем. Палец пациента дезинфицируют с помощью спирта, после чего прокалывают ланцетом или скарификатором. Из ранки для анализа берется 2–3 капли капиллярной крови, которые капают на тест-полоску.

Ни в коем случае нельзя прикладывать палец к тест — полоске, чтобы не оказать воздействие на изменение результатов.

Спустя минуту после того, как кровь попала на тест, его необходимо поместить в емкость с буферным раствором, а уже через четверть часа будут известны результаты диагностики. При одной контрольной полоске на тесте можно говорить о том, что человек здоров и в его крови антигенов нет.

При появлении двух сигнальных полос на тесте, человеку следует пройти лабораторное исследование для выявления гепатита В, поскольку высока вероятность заражения. В случае если на тесте видна только тестовая полоска, то он недействителен и его следует переделать.

Серологическое исследование

содержание hbs в кровиСерологический тип исследования крови также имеет два типа проведения, это радиоимунный анализ или реакция флюоресцирующих антител. При проведении анализов данного типа используется отделенная от крови из вены нее плазма.

Серологическое исследование позволяет выявить наличие в крови антигенов уже через три недели после заражения. При положительных результатах врач может говорить о:

 • скрытой форме заболевания;
 • носительстве вируса;
 • острой форме болезни;
 • хронической форме гепатита.

Мнение эксперта

Ковалева Елена Анатольевна

Врач-Лаборант. Опыт работы в клинико-диагностической службе 14 лет.

Задать вопрос эксперту

При расшифровке результатов исследования могут быть выявлены два варианта. Когда результат анализа отрицательный, то человек здоров и не является носителем вируса. При положительном результате исследования человек считается носителем гепатита В, но для получения картины заболевания, необходимо пройти исследования прочих маркеров.

Стоит отметить, что иногда результат серологического анализа может быть ложным. Это связывают с тем, что кровь сдавалась не натощак или же ранее 4 недель после заражения. Точно расшифровать результаты теста может только врач.

При беременности

беременная женщинаПри беременности женщине приходится регулярно сдавать многочисленные анализы. Одним из них является исследование крови на гепатит В или Hbs. Его назначают для выявления антигенов к данному типу вируса, поскольку он достаточно распространен среди беременных женщин и представляет опасность как для них, так и для детей, а также для всех окружающих людей, которые с ней контактируют.

Для предотвращения болезни перед проведением исследования проводится первичный осмотр и опрос женщины с целью выявления возможных путей заражения вирусом. Это могут быть переливания крови, посещения стоматолога, нанесение татуировок, операции, половые контакты.

Достаточно редко инфицирование может произойти при употреблении некоторых продуктов питания, не прошедших обработку, таких как молоко, овощи, фрукты, моллюски.

Для выявления антигенов к вирусу гепатита В необходимо ежегодно сдавать анализ HBS. Беременной женщине при постановке на учет достаточно одного раза, если она не планирует посещать стоматолога или маникюрный кабинет (заражение вирусом может произойти при использовании не стерильных инструментов). В этом случае пройти повторное исследование стоит через месяц после вышеуказанных процедур.

Если при проведении исследования его результат положительный, то роженице впоследствии нельзя находиться в одной палате с пациентками, не зараженными вирусом. Роды проводят в обсервационном отделении.

загрузка...

Отличная статья 0

medickon.com


Смотрите также