Вакцина Ван Шот Ультра. Вакцина ваншот ультра


Вакцина Ван Шот Ультра

Общие сведения

Вакцина «ВанШотУльтра 8» (OneShotUltra 8) для профилактики клостридиозов и пастереллеза крупного рогатого скота, состоит из двух инактивированных формалином компонентов: лиофилизированного – бактерин-токсоид Mannhemia (pasteurella) haemolytica и жидкого – токсоид Clostridium chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D с добавлением адъюванта Стимуген.

Лиофилизированный компонент по внешнему виду представляет собой однородную пористую массу от белого до бледно-желтого цвета, жидкий компонент – жидкость от желтого до светло-коричневого цвета.

Форма выпуска

Лиофилизированный компонент вакцины расфасован по 10 и 50 доз в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, а жидкий компонент в пластиковые флаконы вместимостью 20 см3 и 100 см3.

Фармакологические свойства

Иммунитет против клостридиозов, вызываемых Cl. chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D и пневмонии, вызываемой Mannhemia haemolytica формируется у животных через 3 недели после двукратной вакцинации и сохраняется не менее 12 месяцев.

В рекомендуемых дозах вакцина безвредна и ареактогенна. Лечебными свойствами не обладает.

Показания к применению

Вакцина предназначена для профилактики клостридиозов крупного рогатого скота, вызываемых Cl. chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D и пневмонии, вызванной Mannhemia haemolytica. Перед вакцинацией содержимое флакона с жидким компонентом переносят во флакон с лиофилизированным компонентом, соблюдая правила асептики, встряхивают до полного растворения. Для иммунизации используют одноразовые шприцы и иглы или многоразовые, которые стерилизуют кипячением в течение 20 минут. Стерилизация шприцов и игл химическими средствами не допускается.

Иммунизируют только клинически здоровых животных с 45-дневного возраста. Вакцину вводят подкожно двукратно с интервалом 4–6 недель в объеме 2 мл (1 иммунизирующая доза).

Место инъекции обрабатывают 70% спиртом или другим антисептиком. Животным обеспечивают надлежащий уход и содержание. Введение животным гипериммунных сывороток или иммунодепрессантов в течение 1 месяца до или после вакцинации может снизить иммунный ответ.

Сроки ожидания

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 21 день после вакцинации, молоко используют без ограничений.

Условия хранения

Вакцину хранят и транспортируют в заводской упаковке в сухом темном месте при температуре от 20С до 70С. Не допускают замораживания. Срок годности вакцины составляет 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Вакцина не подлежит применению после истечения срока годности.

www.neovac.com.ua

Вакцина Ван Шот Ультра

Загальні відомості

Вакцина «ВанШотУльтра 8» (OneShotUltra 8) для профілактики клостридіозів і пастереллеза великої рогатої худоби, складається з двох інактивованих формаліном компонентів: лиофилизированного - бактерин-токсоид Mannhemia (pasteurella) haemolytica і рідкого - токсоид Clostridium chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типів С і D з додаванням ад'юванта Стімуген.

Ліофілізований компонент за зовнішнім виглядом являє собою однорідну пористу масу від білого до блідо-жовтого кольору, рідкий компонент - рідина від жовтого до світло-коричневого кольору.

Форма випуску

Ліофілізований компонент вакцини розфасований по 10 і 50 доз в скляні флакони відповідної місткості, а рідкий компонент в пластикові флакони місткістю 20 см3 і 100 см3.

Фармакологічні властивості

Імунітет проти клостридіозів, що викликаються Cl. chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типів С і D і пневмонії, спричиненої Mannhemia haemolytica формується у тварин через 3 тижні після двократної вакцинації і зберігається не менше 12 місяців.

У рекомендованих дозах вакцина нешкідлива і ареактогенна. Лікувальними властивостями не володіє.

Показання до застосування

Вакцина призначена для профілактики клостридіозів великої рогатої худоби, що викликаються Cl. chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типів С і D і пневмонії, викликаної Mannhemia haemolytica. Перед вакцинацією вміст флакона з рідким компонентом переносять у флакон з ліофілізованим компонентом, дотримуючись правил асептики, струшують до повного розчинення. Для імунізації використовують одноразові шприци та голки або багаторазові, які стерилізують кип'ятінням протягом 20 хвилин. Стерилізація шприців та голок хімічними засобами не допускається.

Імунізують лише клінічно здорових тварин з 45-денного віку. Вакцину вводять підшкірно дворазово з інтервалом 4-6 тижнів в обсязі 2 мл (1 імунізують доза).

Місце ін'єкції обробляють 70% спиртом або іншим антисептиком. Тваринам забезпечують належний догляд і утримання. Введення тваринам гіперімунна сироваток або імунодепресантів протягом 1 місяця до або після вакцинації може знизити імунну відповідь.

Терміни очікування

Забій тварин на м'ясо дозволяється не раніше ніж через 21 день після вакцинації, молоко використовують без обмежень.

Умови зберігання

Вакцину зберігають і транспортують в заводській упаковці в сухому темному місці при температурі від 20С до 70С. Не допускають заморожування. Термін придатності вакцини становить 18 місяців з дати виготовлення при дотриманні умов зберігання. Вакцина не підлягає застосуванню після закінчення терміну придатності.

www.neovac.com.ua

ВанШот Ультра 8, 10 доз — 03 ферма

Описание

Фармакологические свойства: Лиофилизированный компонент по внешнему виду представляет собой однородную пористую массу от белого до бледно-желтого цвета, жидкий компонент – жидкость от желтого до светло-коричневого цвета. Лиофилизированный компонент вакцины расфасован по 10 доз и 50 доз в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, а жидкий компонент в пластиковые флаконы вместимостью 20 см3 и 100 см3. Флаконы укупорены резиновыми пробками, укреплены алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной маркируют этикеткой, на которой указывают на русском языке название и назначение вакцины, организацию-производителя, дату изготовления, срок годности, информацию о подтверждении соответствия, номер государственной регистрации, номер серии, количество доз, условия хранения, надпись «Для животных». Флаконы с лиофилизированным и жидким компонентами упакованы в картонную коробку. На коробке указывают на русском языке: наименование и адрес организации-производителя, товарный знак, количество доз, назначение и состав вакцины, способ введения, условия хранения, номер серии, дату изготовления и срок годности, информацию о подтверждении соответствия, номер государственной регистрации, надпись «Для животных» и вкладывают инструкцию по применению на русском языке. Порядок применения: Вакцина предназначена для профилактики клостридиозов крупного рогатого скота, вызываемых Cl. chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D и пневмонии, вызванной Mannhemia haemolytica. Режим дозировки: Перед вакцинацией содержимое флакона с жидким компонентом переносят во флакон с лиофилизированным компонентом, соблюдая правила асептики, и флакон встряхивают до полного растворения. Для иммунизации используют одноразовые шприцы и иглы или многоразовые, которые стерилизуют кипячением в течение 20 минут. Стерилизация шприцов и игл химическими средствами не допускается. Иммунизируют только клинически здоровых животных с 45 дневного возраста. Вакцину вводят подкожно двукратно с интервалом 4 — 6 недель в объеме 2 одной дозой вакцины. Место инъекции обрабатывают 70%-ным спиртом или другим антисептиком. Животным обеспечивают надлежащий уход и содержание. Введение животным гипериммунных сывороток или иммунодепрессантов в течение 1 месяца до или после вакцинации может снизить иммунный ответ. Особые указания: Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 21 день после вакцинации, молоко используют без ограничений. Меры личной профилактики: При проведении вакцинации необходимо соблюдать общие правила асептики, личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для животных. При попадании вакцины на кожные покровы и слизистые оболочки необходимо промыть их большим количеством воды. После работы тщательно вымыть руки. При случайном введении вакцины человеку немедленно обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу. Хранение: Вакцину хранят и транспортируют в заводской упаковке в сухом темном месте при температуре 2 °С — 7 °С. Не допускают замораживания. Срок годности вакцины составляет 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Вакцина не подлежит применению после истечения срока годности. Вакцину во флаконах без этикеток, с нарушением целостности и герметичности укупорки, измененным цветом, консистенцией, содержащую посторонние примеси, после замораживания, с истекшим сроком годности, неиспользованную в течение 6 часов после вскрытия флакона, а также флаконы и другие контаминированные препаратом материалы обеззараживают кипячением в течение 15 минут с последующей утилизацией.

03ferma.ru

Вакцина ВанШотУльтра 8 против клостридиозов КРС

Вакцина «ВанШотУльтра 8» (OneShotUltra 8) для профилактики клостридиозов и пастереллеза крупного рогатого скота, состоит из двух инактивированных формалином компонентов: лиофилизированного – бактерин-токсоид Mannhemia (pasteurella) haemolytica и жидкого – токсоид Clostridium chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D с добавлением адъюванта Стимуген.

Лиофилизированный компонент по внешнему виду представляет собой однородную пористую массу от белого до бледно-желтого цвета, жидкий компонент – жидкость от желтого до светло-коричневого цвета.

Форма выпуска

Лиофилизированный компонент вакцины расфасован по 10 и 50 доз в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, а жидкий компонент в пластиковые флаконы вместимостью 20 см3 и 100 см3.

Фармакологические свойства

Иммунитет против клостридиозов, вызываемых Cl. chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D и пневмонии, вызываемой Mannhemia haemolytica формируется у животных через 3 недели после двукратной вакцинации и сохраняется не менее 12 месяцев.В рекомендуемых дозах вакцина безвредна и ареактогенна. Лечебными свойствами не обладает.

Показания к применению

Вакцина предназначена для профилактики клостридиозов крупного рогатого скота, вызываемых Cl. chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D и пневмонии, вызванной Mannhemia haemolytica. Перед вакцинацией содержимое флакона с жидким компонентом переносят во флакон с лиофилизированным компонентом, соблюдая правила асептики, встряхивают до полного растворения. Для иммунизации используют одноразовые шприцы и иглы или многоразовые, которые стерилизуют кипячением в течение 20 минут. Стерилизация шприцов и игл химическими средствами не допускается.Иммунизируют только клинически здоровых животных с 45-дневного возраста. Вакцину вводят подкожно двукратно с интервалом 4–6 недель в объеме 2 мл (1 иммунизирующая доза).Место инъекции обрабатывают 70% спиртом или другим антисептиком. Животным обеспечивают надлежащий уход и содержание. Введение животным гипериммунных сывороток или иммунодепрессантов в течение 1 месяца до или после вакцинации может снизить иммунный ответ.

Сроки ожидания

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 21 день после вакцинации, молоко используют без ограничений.

Условия хранения

Вакцину хранят и транспортируют в заводской упаковке в сухом темном месте при температуре от 20С до 70С. Не допускают замораживания. Срок годности вакцины составляет 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Вакцина не подлежит применению после истечения срока годности.

new.uralbiovet.ru

Вакцина ваншотультра 8 - ЮКАН и Ко, ООО Минск (Беларусь)

ВанШотУльтра 8

Вакцина

 • Вакцина для профилактики пневмонии и 7 основных типов клостридиальных инфекций
 • Вырабатывает стойкий иммунитет
 • Содержит запентованный адъювант Стимуген, благодаря которому 1 доза введения - всего 2 мл

Общие сведения

Вакцина «ВанШотУльтра 8» (OneShotUltra 8) для профилактики клостридиозов и пастереллеза крупного рогатого скота, состоит из двух инактивированных формалином компонентов: лиофилизированного - бактерин-токсоид Mannhemia (pasteurella) haemolytica и жидкого - токсоид Clostridium chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D с добавлением адъюванта Стимуген.Лиофилизированный компонент по внешнему виду представляет собой однородную пористую массу от белого до бледно-желтого цвета, жидкий компонент - жидкость от желтого до светло-коричневого цвета.

Форма выпуска

Лиофилизированный компонент вакцины расфасован по 10 и 50 доз в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, а жидкий компонент в пластиковые флаконы вместимостью 20 см3 и 100 см3.

Фармакологические свойства

Иммунитет против клостридиозов, вызываемых Cl. chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D и пневмонии, вызываемой Mannhemia haemolytica формируется у животных через 3 недели после двукратной вакцинации и сохраняется не менее 12 месяцев.В рекомендуемых дозах вакцина безвредна и ареактогенна. Лечебными свойствами не обладает.

Показания к применению

Вакцина предназначена для профилактики клостридиозов крупного рогатого скота, вызываемых Cl. chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D и пневмонии, вызванной Mannhemia haemolytica. Перед вакцинацией содержимое флакона с жидким компонентом переносят во флакон с лиофилизированным компонентом, соблюдая правила асептики, встряхивают до полного растворения. Для иммунизации используют одноразовые шприцы и иглы или многоразовые, которые стерилизуют кипячением в течение 20 минут. Стерилизация шприцов и игл химическими средствами не допускается.Иммунизируют только клинически здоровых животных с 45-дневного возраста. Вакцину вводят подкожно двукратно с интервалом 4-6 недель в объеме 2 мл (1 иммунизирующая доза).Место инъекции обрабатывают 70% спиртом или другим антисептиком. Животным обеспечивают надлежащий уход и содержание. Введение животным гипериммунных сывороток или иммунодепрессантов в течение 1 месяца до или после вакцинации может снизить иммунный ответ.

Сроки ожидания

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 21 день после вакцинации, молоко используют без ограничений.

Условия хранения

Вакцину хранят и транспортируют в заводской упаковке в сухом темном месте при температуре от 20С до 70С. Не допускают замораживания. Срок годности вакцины составляет 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Вакцина не подлежит применению после истечения срока годности.

ukan-by.all.biz

Вакцина Ван Шот Ультра-8 — Kropyva

Описание

В-на Ван Шот Ультра 8 Бактерин, 10доз — ZoetisВакцина “ВанШот Ультра 8” (“OneShotUltra 8”) для профилактикиклостридиозов и пастереллеза крупного рогатого скота.Вакцина состоит из двух инактивированных формалином компонентов: лиофилизированного — бактерин-токсоид Mannhemia (pasteurella) haemolytica и жидкого — токсоид Clostridium chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D с добавлением адъюванта Стимуген.

Фармакологические свойства:

Лиофилизированный компонент по внешнему виду представляет собой однородную пористую массу от белого до бледно-желтого цвета, жидкий компонент – жидкость от желтого до светло-коричневого цвета.Лиофилизированный компонент вакцины расфасован по 10 доз и 50 доз встеклянные флаконы соответствующей вместимости, а жидкий компонент в пластиковые флаконы вместимостью 20 см3 и 100 см3. Флаконы укупорены резиновыми пробками, укреплены алюминиевыми колпачками.Флаконы с вакциной маркируют этикеткой, на которой указывают на русском языке название и назначение вакцины, организацию-производителя, дату изготовления, срок годности, информацию о подтверждении соответствия, номер государственной регистрации, номер серии, количество доз, условия хранения, надпись «Для животных».Флаконы с лиофилизированным и жидким компонентами упакованы в картонную коробку. На коробке указывают на русском языке: наименование и адрес организации-производителя, товарный знак, количество доз, назначение и состав вакцины, способ введения, условия хранения, номер серии, дату изготовления и срок годности, информацию о подтверждении соответствия, номер государственной регистрации, надпись «Для животных» и вкладывают инструкцию по применению на русском языке.

Порядок применения:

Вакцина предназначена для профилактики клостридиозов крупного рогатого скота, вызываемых Cl. chauvoi, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens типов С и D и пневмонии, вызванной Mannhemia haemolytica.

Режим дозировки:

Перед вакцинацией содержимое флакона с жидким компонентом переносят во флакон с лиофилизированным компонентом, соблюдая правила асептики, и флакон встряхивают до полного растворения. Для иммунизации используют одноразовые шприцы и иглы или многоразовые, которые стерилизуют кипячением в течение 20 минут. Стерилизация шприцов и игл химическими средствами не допускается.Иммунизируют только клинически здоровых животных с 45 дневного возраста. Вакцину вводят подкожно двукратно с интервалом 4 — 6 недель в объеме 2 одной дозой вакцины.Место инъекции обрабатывают 70%-ным спиртом или другим антисептиком. Животным обеспечивают надлежащий уход и содержание.Введение животным гипериммунных сывороток или иммунодепрессантов в течение 1 месяца до или после вакцинации может снизить иммунный ответ.

Особые указания:

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 21 день после вакцинации, молоко используют без ограничений.

Меры личной профилактики:

При проведении вакцинации необходимо соблюдать общие правила асептики, личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для животных.При попадании вакцины на кожные покровы и слизистые оболочки необходимо промыть их большим количеством воды. После работы тщательно вымыть руки. При случайном введении вакцины человеку немедленно обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

Хранение:

Вакцину хранят и транспортируют в заводской упаковке в сухом темном месте при температуре 2 °С — 7 °С. Не допускают замораживания. Срок годности вакцины составляет 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Вакцина не подлежит применению после истечения срока годности.Вакцину во флаконах без этикеток, с нарушением целостности и герметичности укупорки, измененным цветом, консистенцией, содержащую посторонние примеси, после замораживания, с истекшим сроком годности, неиспользованную в течение 6 часов после вскрытия флакона, а также флаконы и другие контаминированные препаратом материалы обеззараживают кипячением в течение 15 минут с последующей утилизацией.

Похожее

kropyva.com.ua

Ван Шот Ультра 8, 10доз

Политика конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности регулирует порядок обработки и использования персональных и иных данных сайтом zhivplanet.ru (далее — Администратор).

Передавая Администратору персональные и иные данные посредством Сайта, Пользователь подтверждает свое согласие на использование указанных данных на условиях, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности.

Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики конфиденциальности, он обязан прекратить использование Сайта.

Безусловным акцептом настоящей Политики конфиденциальности является начало использования Сайта Пользователем.

1. ТЕРМИНЫ

1.1. Сайт - сайт, расположенный в сети Интернет по адресу zhivplanet.ru

Все исключительные права на Сайт и его отдельные элементы (включая программное обеспечение, дизайн) принадлежат Администратору в полном объеме.

Передача исключительных прав Пользователю не является предметом настоящей Политики конфиденциальности.

1.2. Пользователь — лицо использующее Сайт.

1.3. Законодательство — действующее законодательство Российской Федерации.

1.4. Персональные данные — персональные данные Пользователя, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при Регистрации или в процессе использования функционала Сайта.

1.5. Данные — иные данные о Пользователе (не входящие в понятие Персональных данных).

1.6. Регистрация — заполнение Пользователем Регистрационной формы, расположенной на Сайте, путем указания необходимых сведений.

1.7. Регистрационная форма — форма, расположенная на Сайте, которую Пользователь должен заполнить для прохождения Регистрации на Сайте.

1.8. Услуга(и) — услуги, предоставляемые Администратором.

2. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Администратор собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы для оказания Услуг Администратору и взаимодействия с Пользователем.

2.2. Персональные данные могут использоваться в следующих целях:

 • 2.2.1 Оказание Услуг Пользователю;

 • 2.2.2 Идентификация Пользователя;

 • 2.2.3 Взаимодействие с Пользователем;

 • 2.2.4 Направление Пользователю рекламных материалов, информации и запросов;

 • 2.2.5 Проведение статистических и иных исследований;

 • 2.2.6 Обработка платежей Пользователя;

2.3. Администратор в том числе обрабатывает следующие данные:

 • 2.3.1 Фамилия, имя и отчество;

 • 2.3.2 Адрес электронной почты; 2.3.3 Номер мобильного телефона;

 • 2.3.4 Название компании, должность.

2.4. Пользователю запрещается указывать на Сайте персональные данные третьих лиц.

3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ

3.1. Администратор обязуется использовать Персональные данные в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и внутренними документами Администратора.

3.2. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными.

3.3. Администратор имеет право сохранять архивную копию Персональных данных и Данных, в том числе после удаления аккаунта Пользователя.

3.4. Администратор имеет право передавать Персональные данные и Данные Пользователя без согласия Пользователя следующим лицам:

 • 3.4.1 Государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам местного самоуправления по их мотивированному запросу;

3.5. Администратор имеет право передавать Персональные данные и Данные третьим лицам, не указанным в п. 3.4. настоящей Политики конфиденциальности, в следующих случаях:

 • 3.5.1 Пользователь выразил свое согласие на такие действия;

 • 3.5.2 Передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта или оказания Услуг Пользователю;

3.6. Администратор осуществляет автоматизированную и ручную обработку Персональных данных и Данных.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) Персональные данные путем направления письменного заявления Администратору.

4.2. Пользователь в любой момент имеет право удалить Персональные данные.

4.3. Пользователь гарантирует, что все Персональные данные являются актуальными и не относятся к третьим лицам.

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Администратор осуществляет надлежащую защиту Персональных и иных данных в соответствии с Законодательством и принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты Персональных данных.

5.2. Применяемые меры защиты в том числе позволяют защитить Персональные данные от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ними третьих лиц.

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администратором, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

6.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством по месту регистрации Администратора. Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный порядок и направить Администратору соответствующую претензию в письменном виде. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) рабочих дней.

6.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики конфиденциальности будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Политики конфиденциальности.

6.4. Администратор имеет право в любой момент изменять Политику конфиденциальности (полностью или в части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем. Все изменения вступают в силу на следующий день после размещения на Сайте.

6.5. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Политики конфиденциальности путем ознакомления с актуальной редакцией.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Администратора

7.1. Телефон: +7 (831) 413-56-32

7.2. Адрес: город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 60 (остановка Станция метро Двигатель Революции)

zhivplanet.ru